Ventileeritava süsteemi vajalikkus

Ventileeritava süsteemi vajalikkus

Tavaliselt kaasneb hoone suure hermeetilisusega temperatuuride erinevus, mille tulemusena tekib kastepunkti temperatuur. Tugikonstruktsioonidele kogunev niiskus märgab soojustust, mis toob kaasa selle omaduste halvenemise. Tänu KMEWi ventileeritavale konstruktsioonile luuakse õhuvahe, mis juhib niiskuse hoonest välja ning sellega koos ka kastepunkti tekkimise võimaluse, mis kokkuvõttes pikendab tunduvalt hoone eluiga.

KMEW ventileeritava fassaadi kolm eripära

1. Kastepunktist vabanemine

KMEWi ventileeritava fassaadi üheks kaitsefunktsiooniks on niiskuse hoonest eemalejuhtimine ning koos sellega ka kastepunktist vabanemine.

 2. Kaitse vihma sissetungimise eest

Seinale sattuvad vihmapiisad liiguvad õhuvahe pidi allapoole, kust nad veerenni mööda ära juhitakse. 

 3. Paneelide soojenemine

Päikese mõju toimel tavaline fassaadipaneel soojeneb, KMEWi ventileeritava paneeli soojenemise samade tingimuste juures määrab aga õhuvahes liikuv õhk.

KMEW ventileeritava fassaadi ristlõige

KMEW ventileeritav fassaad koosneb sisendavadest, vaheruumist ja väljundavadest. Soovitame Teile sobivaid sokli- ja laematerjale. Õhk siseneb sokli sisendavast ning liigub seina mööda ülespoole. Õhk väljub lae ventilatsiooniava kaudu.

Mõned materjalid on tuleohutusest lähtuvalt lihtsalt sobimatud. Palume enne kasutamist veenduda materjalide sobivuses.

Lae ventilatsioonikonstruktsioonid

Õhk siseneb sokli sisendavast, liigub seina mööda ülespoole ning väljub lae ventilatsiooniavade kaudu.