Keskkonnasõbralikkus

Keskkonnasõbralikkus

KMEW ei kasuta fassaadikattepaneelides asbesti. Tootmises kasutatakse ainult ökoloogilisi materjale: kvartsliiva, tsementi, tsellulooskuidu ja polüpropüleeni.  

Peamiseks auto heitgaasides ja tööstusheitmetes sisalduvaks õhusaaste allikaks on lämmastik- ja vääveloksiid (NOx ja SOx). Fotokatalüsaatorid TiO2, mida kasutatakse fotokeraamiliste plaatide tootmisel, lagundavad neid kahjulikke ühendeid kuni ümbritseva keskkonna suhtes neutraalsete lämmastik- ja väävelhappe ioonideni (NO3– ja SO4²-). KMEWi fotokeraamiliste plaatidega kaetud maja, pinnaga 170 m2, on oma puhastusefekti poolest ekvivalentne 12 papliga.